De rijders in het bezit van een internationale jaarvergunning (motorcross,
         snelheid en supermoto) zijn verzekerd voor zowel trainingen als erkende
                                                                                          wedstrijden in het buitenland.

  Alle nationale vergunninghouders (motorcross, snelheid, supermoto, enduro,
                               trial) dienen een bijkomende internationale vergunning te onderschrijven
                                               voor de periode dat zij in het buitenland willen trainen.

  Het tarief hangt af van de duur van de training.

  Zij dienen hier ofwel met onze Vlaamse (VMBB: www.vmbb.be)

                            ofwel met onze Waalse (FMWB: www.fmwb.be) contact op te nemen.

  De internationale vergunning dekt de medische kosten in het buitenland
                                                                                                            alsook de repatriëring.

In de hoop u alzo voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik,

Avec mes meilleures salutations,
Met vriendelijke groeten,
Best regards

Stijn Rentmeesters
FMB-BMB
Secrétaire Général / Secretaris-Generaal
www.fmb-bmb.be