Aansprakelijkheidsverklaring

  Door de aanmelding voor de reis gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de volgende verklaring:

  Ik ben mij volledig bewust van de gevaren van het motorrijden op en buiten verharde wegen.

                                                             De deelname aan de reis geschiedt op eigen risico.

  Ik ga akkoord met het feit dat noch Motoradventures Costabrava,

  noch haar vertegenwoordigers en plaatsvervangers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor persoonlijke ongelukken,

                                         materiële schade en financiële verliezen van welke aard dan ook,

                                                                                             en tevens niet voor andere storingen die te wijten zijn aan overmacht.

  Het is mij bekend dat Motoradventures Costabrava ,

                                                                    ook niet aansprakelijk is voor het gedrag van andere deelnemers in de groep.

  Ik zal mij aan de geldende verkeersregels houden en de regels van de groepsreis in acht nemen.

  Ik als enige aansprakelijk ben voor alle verkeersovertredingen / boetes en verdere overtredingen van de Spaanse wet.

  Ik zorg ervoor dat ik door mijn gedrag geen schade toebreng aan mens, de prachtige natuur of de staat van mijn voertuig.

  Ik ben in principe gezond en voldoe aan de eisen die de tour aan mij stelt.

  Ik ben in het bezit van een geldig motorrijbewijs.

  Ik ben zelf verantwoordelijk voor het dragen van voldoende beschermende kleding.

  Ik ga akkoord dat alle schades (ook motorische) voortkomend uit het rijden op een cross circuit geheel voor mijn eigen rekening zijn.